perjantai 30. toukokuuta 2014

Vammaisuuden diskurssit Helsingin Sanomissa

Ellen Randelin Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitokselta on kirjoittanut pro gradu -tutkielmansa vammaisiin kohdistuvista stereotypiosta mediassa. Aineistona on käytetty Helsingin Sanomissa julkaistuja vammaisia henkilöitä koskevia kirjoituksia vuosilta 2008-2013.  "Uhri vai sankari? - Vammaisuuden diskurssit Helsingin Sanomissa" tarkastelee erityisesti niin kutsuttua sankarivammaisuutta ja muita positiivisia stereotypioita ja pohtii niiden näkyvyyttä ja vaikutusta ihmisten asenteissa.

Tutkielma on hyödyllistä luettavaa jokaiselle. Lukiessaan voi miettiä, mitä omat sanavalinnat paljastavat vammaisuuteen suhtautumisesta ja onko oma näkemys vammaisuudesta muodostunut esimerkiksi säälittävän ja viattoman, uhriksi joutuneen, pelottavan, naurunalaisen tai sukupuolettoman vammaisen stereotypian perusteella.

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/45297/uhrivais.pdf?sequence=1

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti