tiistai 28. helmikuuta 2012

YLPEÄT ENNAKKOLUULOT osa 8: Liikuntarajoitteiset eivät voi käydä normaalisti töissä

Liikuntarajoitteisia koskevia ennakkoluuloja käsittelevä postaussarja jatkuu varmaan tahtiin kahdeksannella osalla. Urakkaa lienee riittämiin, kun työn alle otetaan ennakkoluulo

Liikuntarajoitteiset eivät voi käydä normaalisti töissä

Työ on ihmiselle hyvin tärkeää paitsi siitä saatavan taloudellisen toimeentulon vuoksi, myös henkisesti. Ihminen kokee elämänsä paremmaksi, kun hänellä on säännöllisesti jotakin mielekästä tekemistä, ja lisäksi työssä ollessa muodostetaan tavallisesti myös henkisen hyvinvoinnin kannalta tärkeitä sosiaalisia suhteita. Nyky-yhteiskuntaamme on toisinaan kritisoitu kärkkäästi siitä, että tukijärjestelmämme mahdollistaa jonkinlaisen toimeentulon myös työssä käymättömille, ja houkuttelee siten kaikkein laiskimpia yksilöitä ainoastaan olostelemaan ja viittaamaan kintaalla koko työelämälle. Myös ennakkoluulon kantaja saattaa ajatella, että liikuntarajoitteiset valitsevat mieluummin helpomman vaihtoehdon ja nauttivat yhteiskunnan tukemina joutilaisuudestaan.

Joissain tapauksissa ennakkoluulon kantaja voi myös ajatella yksiolkaisesti, että työelämä kuuluu niille, jotka ovat täydellisesti siihen kykeneviä. Joskus kyse saattaa olla puhtaasta konservatismista, samoin kuin esimerkiksi ilmiössä, jossa naista ei perinteisesti olla totuttu näkemään liperit kauluksessa ja asia tuntuu sen vuoksi oudoksuttavalta. Joskus kyse saattaa olla myös niinkutsutusta "maahanmuuttaja-ajatusmallista", jossa ennakkoluulon kantaja ajattelee irrationaalisen perusteettomasti, että liikuntarajoitteiset tulevat ja vievät viekkaudella kaikki työpaikat. Usein taustalla on irrationaalisen perusteeton ajatus siitä, että ennakkoluulon kantaja itse tuumii olevansa oikeutetumpi ja kyvykkäämpi työhön kuin työhön, koska hänellä on täydellisesti toimiva keho, eikä häntä siksi toisekseen voida rekrytoida epäoikeudenmukaisesti säälistä. 
 
Usein ennakkoluulon kantajat perustelevat ennakkoluuloaan sillä, että liikuntarajoitteiset ovat yksinkertaisesti kykenemättömiä työntekoon. Tämä on kenties peräti yleisin peruste. Kykenettömättömyyden ennakkoluulon kantajat voivat tässä yhteydessä määritellä joko henkisenä kykemättömyytenä, fyysisenä kykemättömyytenä tai sekä fyysisenä että henkisenä kykenemättömyynä. Tyypillistä on, että ennakkoluulon kantaja ajattelee tässä tapauksessa liikuntarajoitteisia henkilöitä jokseenkin homogeenisenä ryhmänä, jolta puuttuvat yksilölliset ominaisuudet.
 
Liikuntarajoitteisuus ei itsessään ole sama asia kuin henkinen rajoitteisuus. Myös liikuntarajoitteisuus itsessään on aina yksilöllistä, minkä vuoksi saman diagnoosinkin saaneilla henkilöillä on lähes poikkeuksetta erilainen toimintakyky. Toisaalta henkisten rajoitteiden esittäminen työnteon esteenä on perusteetonta, sillä  henkisesti jälkeenjääneitä työskentelee heille soveltuvissa tehtävissä ongelmitta esimerkiksi palvelualalla, kuten kaupoissa ja kahviloissa. Vanha sananlasku sanoo, etteivät työt tekemällä lopu. Eittämättä parsi pitää paikkansa. Erilaisia työtehtäviä on olemassa varmasti tuhansia. Vaikka fyysiset rajoitteet sulkevatkin pois osan tehtäväksi soveltuvista töistä, voi huonommallakin matematiikantaidoilla päätellä, etteivät ne voi estää koko työkenttää. Varsinkin nykyinen tietoyhteiskuntamme takaa sen, että yhä useampi työ tehdään tietokoneella, ilman varsinaista lihasvoimaa. Tietokoneen käyttö voi onnistua näppärästi yhdelläkin sormella, tai jopa otsaan kiinnitettävällä tikulla. Tosin moneen muuhunkaan toimintaan ei välttämättä tarvita täydellisesti toimivia jalkoja tai käsiä. Esimerkiksi tämän blogin harrastuksia käsittelevässä postaussarjassa on esitetty mainioita videoita aiheesta.

Työnhaku on aina tietyllä tavalla onnenkauppaa. Koskaan ei voi tietää, millä perusteella henkilöstöpäällikkö tai muu rerytoinnista vastaava henkilö tekee valintansa, ja aina kirpaisee yhtä kovasti, kun sähköpostilaatikostaan löytää "Valintamme ei valitettavasti nyt kohdistunut sinuun" viestin, varsinkin, jos halusi kyseistä työtä oikein paljon. Itsensä ja valitun hakijan vertailuun on aivan turha hukata energiaa, koska perusteita paikkansapitävään vertailuun ei ole. Joskus valinta saattaa perustua ainoastaan henkilökemiallisiin asioihin, toisinaan taitoihin, toisinaan jopa sukulaisuussuhteisiin tai puhtaaseen mutu-tuntumaan. Työmarkkinat eivät aina ole reiluja. On niitäkin, jotka haluavat jäädä mieluummin yhteiskunnan elättäminä kotiin, ja heidän joukossaan on myös liikuntarajoitteisia henkilöitä. On myös liikuntarajoitteisia, joilla on luja tahto ja voimakas kyky tehdä työtä. Nykyään Suomessa on  kiinnitetty entistä enemmän huomiota myös siihen, ettei työnantajien tarvitse murehtia liikuntarajoitteisesta työntekijästä mahdollisesti koituvia lisäkustannuksia, kuten ulko-oven eteen rakennettavia liuskoja ja muita esteettömyyttä edesauttavia hankintoja.    Se on kuitenkin varmaa, että mikäli työhön valitaan joku muulla kuin työhön oleellisesti liittyvällä perusteella, esimerkiksi juuri säälistä, se koituu ennen pitkää työnantajan omaksi vahingoksi.

Mission completed!

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti